Naše poslání

Stále všude kolem nás slyšíme, jak je potřeba vychovat kreativní lidi. Že máme v Karlovarském kraji málo kreativních, inspirujících a inovativních jedinců. A jak nám šikovní absolventi utíkají, popřípadě se nevracejí do rodného kraje na západě Čech. A to je potřeba změnit a jedna z cest, kudy se vydat je dle našeho názoru vychovávat a vést ke kreativitě a inovativnosti již od dětského věku. Zbavit děti bát se zkoušet, experimentovat, učit se metodou pokus-omyl apod.

Děti se velmi často bojí zkusit si něco vyrobit podle sebe, protože strach z chyby či z neúspěchu je velmi často podnícen již ze základní, a někdy bohužel už i z mateřské, školy. Spoustu žáků se bojí jít vlastní cestou, protože by se jim spolužáci mohli smát, mohli by být terčem posměchu ...


A proto jsme přišli s konceptem naší dílny, či přesněji řečeno našich dílen. Jedná se o místo, kde se nikdo nebojí experimentovat a hledat vlastní cestu k výsledku. A to platí pro všechny, ať už se jedná o mladší děti, starší děti či dospělí. Nechme děti pracovat samostatně, nechat je stříhat, lepit, zatloukat, vrtat, animovat, fotografovat, natáčet či cokoliv dalšího beze strachu, i za cenu menšího neúspěchu. Protože hlavně neúspěchy nás posouvají dále, právě neúspěchy nás učí, že se mají dělat věci jinak - tak, aby k neúspěchu nedošlo. A je to právě poznání neúspěchu, poučení se z něj a opět se vracíme k onomu mystickému pokus-omyl ...


Mezi naše dlouholeté zkušenosti patří pořádání kreativních dílniček, založených na rozmanité práci s různými materiály a rýznými technikami práce. Tyto dílničky či workshopy jsme doplnili řemeslnými dílnami, kde se nebojíme práce s opravdovým nářadím, jako je pila, vrtačka, kladivo apod. A nakonec jsme rozšířili arsenál o multimediální dílny, kde se učíme dát věci do pohybu pomocí animace.


Ale prací s dětmi to nekončí. Protože i dospělí chtějí tvořit, ale nemají ten správný prostor a pomůcky, ať už se jedná o řemeslnou činnost (nářadí, vybavení, prostory a know-how), kreativní činnost (keramika, řezbářství, textilní práce apod.) či práce s moderními technologiemi, jako jsou například dnes moderní 3D tiskárny či CNC (mechanická fréza či CNC laser).Mezi naší hlavní činnost patří následující:

  • • Zájmové volnočasové kroužky pro děti

  • • Pořádání pravidelných či jednorázových workshopů pro děti

  • • Pořádání pravidelných či jednorázových workshopů pro dospělé

  • • Pořádání tématických programů či přednášek pro děti i dospělé